Ehdot

Henkilötietojen suojaamisesta 13. joulukuuta annetun orgaanisen lain 15/1999 määräysten soveltamiseksi ja mainitun lain 5 artiklan mukaisesti WILDREAMERS, SL, CIF: n B87319299 ja kotipaikka Madrid, CALLE REINA 25 2F, CP: 28004, portaalin www.wildreamers.com omistajana, ilmoittaa seuraavien henkilötietotiedostojen olemassaolosta, joihin henkilötietosi voidaan sisällyttää ja jotka on ilmoitettu AEPD ja jonka omistaja on WILDREAMERS, SL, joka on toteuttanut asianmukaiset turvatoimenpiteet:

TARKOITUS

"Asiakkaat ja toimittajat" hallitsevat taloudellisia ja hallinnollisia suhteita asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa.

”Verkkokysely” Voidakseen osallistua tietopyyntöihin, jotka on saatu verkkosivustolla olevien kyselylomakkeiden kautta

"Verkkosivuston käyttäjät" Verkkosivuston toiminnan hallinta ja raportointi yrityksen toiminnasta ja tarjouksista

"Sosiaaliset verkostot" Osuuskunnan sosiaalisten verkostojen hallinta

"Uutiskirje Lähetetään uutiskirje, joka kertoo yrityksen toiminnasta ja tarjouksista

Antamalla tietosi WILDREAMERS, SL: lle tähän tarkoitukseen mahdollistetun lomakkeen kautta, hyväksyt nimenomaisesti tietojen käsittelyn tarjottujen palvelujen tarjoamiseksi sekä niistä johdettujen kaupallisten suhteiden ylläpitämisen. Niitä käytetään myös vastaamaan tieto- tai budjettipyyntöihin sekä yrityksen hallinnolliseen valvontaan ja hallintaan (laskutus, kirjanpito). Samoin rekisteröinnin loppuun saattaminen sekä sivulla www.wildreamers.com että fyysisissä tiloissa rekisteröinnin yhteydessä tarkoittaa nimenomaista suostumustasi viestinnän lähettämiseen, joka liittyy portaalissa tarjottuihin palveluihin, ja siksi hyväksyt ja valtuuttaa nimenomaisesti sähköpostin käytön tai kelvollisena menettelynä tämän verkkosivuston käyttöön liittyvien viestien siirtämiseen.

Tiedonkeruuprosessin aikana ja jokaisessa portaalin paikassa, jossa tällaisia ​​tietoja pyydetään, käyttäjälle ilmoitetaan tietojen pakollisuudesta tai siitä, ettei kerätä tällaisia ​​tietoja, ja hänen kieltäytymisensä tietojen toimittamisesta merkitsee sitä, ettei hän pysty hallitsemaan pyydettyjä tietoja.

Verkkotunnuksen rekisteröintiä, omistajanvaihdoksia tai muita henkilötietoihin viittaavia muutoksia varten kerätyt henkilötiedot siirretään toimivaltaiselle kansalliselle tai kansainväliselle rekisteröintiviranomaiselle tai elimelle ainoana tarkoituksenaan jatkaa todentamista, rekisteröintiä tai asiakkaan nimen muuttaminen.

Täyttämällä rekisteröintilomakkeen asiakas antaa luvan siirtää, julkaista, käsitellä ja tallentaa tällaisia ​​tietoja näihin organisaatioihin teknisistä ja toiminnallisista syistä.

Samoin WILDREAMERS, SL ilmoittaa sinulle, että poikkeuksellisesti joidenkin tuotteiden tekniset toimittajat voivat etäkäyttää fyysistä palvelinta, jossa tuotetta ylläpidetään, ja siten sen sisältöä tarvittaessa ratkaistakseen kaikki tekniset tapaukset. Tällaisessa tapauksessa mainittu pääsy rajoittuu tapahtuman ratkaisemiseksi tarvittavien töiden suorittamiseen, ja on kiellettyä käyttää tietoja, joihin heillä olisi voinut olla pääsy muihin tarkoituksiin kuin tapahtuman ratkaisemiseen.

Käyttäjä takaa toimitettujen henkilötietojen paikkansapitävyyden ja on velvollinen ilmoittamaan kaikki muutokset niihin. Samoin käyttäjä takaa, että kaikki annetut tiedot vastaavat hänen todellista tilannettaan, että ne ovat ajantasaisia ​​ja oikeita. Lisäksi Käyttäjä on velvollinen pitämään tietojaan jatkuvasti ajan tasalla, koska hän on yksin vastuussa toimitettujen tietojen epätarkkuuksista tai virheellisyydestä ja vahingoista, jotka voivat aiheuttaa WILDREAMERS, SL: n, portaalin www.buceonorte.com omistajana. tai kolmansille osapuolille mainitun laitteen käytön vuoksi.

Sinulle ilmoitetaan, että voit käyttää edellisessä osassa esitetyllä tavalla kerättyihin tietoihin perustuslaissa 15/1999 tunnustettuja oikeuksia käyttää, oikaista, peruuttaa ja vastustaa. Siksi sinulle ilmoitetaan, että voit käyttää näitä oikeuksia pyynnöstä, että voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@wildreamers.com ilmoittamalla aiheessa oikeuden, jonka haluat käyttää. Mainitun pyynnön on sisällettävä seuraavat tiedot asianomaisesta osapuolesta: nimi ja sukunimi, osoite ilmoitusta varten, DNI-valokopio tai muu laissa voimassa oleva asiakirja, joka todistaa hänen henkilöllisyytensä ja pyynnön, jossa pyyntö määritetään.

WILDREAMERS, SL sitoutuu tiedostoon sisältyvien tietojen käytössä kunnioittamaan niiden luottamuksellisuutta ja käyttämään sitä tarkoituksensa mukaisesti sekä noudattamaan velvollisuuttaan tallentaa se ja mukauttaa kaikki toimenpiteet muutosten välttämiseksi, katoaminen, kohtelu tai luvaton pääsy 21. joulukuuta annetun kuninkaan päätöksen 1720/2007 säännösten mukaisesti, jolla hyväksytään 13. joulukuuta annetun orgaanisen lain kehittämistä koskevat määräykset 15/1999, Henkilökohtainen hahmo.